JK Briliant
koně
ČINNOSTI SPOLKU
Klademe důraz na odbornost realizačního týmu s individuálním přístupem ke každému klientovi a jeho rodině, s prioritou péče o děti a mládež.
delitko
Hiporehabilitace

Alternativa pohybové rehabilitace pro osoby se specifickými potřebami zaměřená především pro fyzicky, mentálně a smyslově postižené, zdravotně oslabené jedince jako součást komplexní rehabilitační péče.

• V roce 2017 jsme poskytovali péči více než 50 osobám se zdravotním postižením, mentálním postižením či sociálním znevýhodněním.
• Jezdecký klub Briliant – Petrovice z.s. je členem České hiporehabilitační společnosti.
• Naši koně a pony mají splněné specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace.
• Naši pracovníci jsou plně erudovaní pro vykonávání hiporehabilitace.

Aktivity s využitím koní

• Rychle se rozvíjející odvětí s velkým potenciálem.
• Další možnost pro děti a dospělé odrostlé z hipoterapie jak být s koňmi.
• Cílená pedagogická a sociální intervence pro osoby s různými problémy (např. problémy pohybové, poruchy učení nebo problémy s komunikací s okolím).
• Volnočasová aktivita pro děti a dospělé.

Aktivity s využitím koní zahrnují všechny naše aktivity s koňmi u nás ve stáji:

• Aktivity s dětmi již od 3 let.
• Aktivity i pro dospělé.
• Aktivity pro osoby se zdravotním postižením či sociálně znevýhodněním.
• Věnujeme se s koňmi práci ze země i ze sedla a také ukazujeme všem, kteří nás navštěvují, jak se s koňmi pracovalo dříve, a to v tahu.

Aktivitám s využitím koní se věnuje Markéta Píšová, Monika Morávková a Jana Vojtěšková.

Počet jednotek 2017
Individuální / 512
Rehabilitační pobyty / 126

Jezdecký sport

• Náš klub je registrovaným pod Českou jezdeckou federací MF 305.
• Věnujeme se drezuře a parkuru, v těchto disciplínách má i náš klub úspěchy na republikové (účast na MČR pony) a krajské úrovni.
• Zaměřujeme se na sport dětí a mládeže a vedeme je ke zdravému životnímu stylu a sportu jako takovému.
• Věnujeme se i sportu handicapovaných – v paravoltiži se úspěšně účastníme i MČR.

Voltiž a Paravoltiž

• Jedná se o gymnastiku a akrobacii na neosedlaném koni vedeném lonžérem na kruhu.
• Paravoltiž je pak disciplína jezdectví přizpůsobena klientům se specifickými potřebami.
• Voltiž ideálním způsobem spojuje zájem dětí, mládeže a koně se všeobecnou pohybovou průpravou.
• Rozvíjí správnou koordinaci, motoriku, prostorovou orientaci, rovnováhu a pohybové dovednosti.
• V rámci tréninku dochází k intergraci dětí a mládeže s handicapem a zdravých dětí, což představuje velkou motivaci k dosažení lepších sportovních výkonů u sportovců se specifickými potřebami.

V našem spolku se voltiži a paravoltiži věnují Ing. Mgr.Markéta Píšová a Eliška Špačková.

Výstavnictví a chov velšských pony

• Organizovaní mezinárodních výstav velšských pony a kob.
• Aktivní účast na výstavách velšských pony a kob.

Aktivity 2017
Duben Putování za jarem
Květen Minizávody v rámci AVK
Červen Mezinárodní šampionát Hradec Králové
Červenec Mezinárodní výstava Nebanice
Karnevalové závody
Rehabilitační pobyty
Srpen Rehabilitační pobyty
Září Mezinárodní výstava Pardubice
Říjen MČR Paravoltiž Praha
Listopad Hubertova jízda
Prosinec
Seminář voltiž, paravoltiž
SLEDUJTE NÁS NA SOCÍÁLNÍCH SITÍCH
Facebook
Jezdecký klub Briliant Petrovice z.s. • Všechna práva vyhrazena
www.jkbriliant.cz